Almshults by

Almshults by ligger i Gårdsby socken i Växjö kommun. I omgivningarna runt byn finns öppen skog med många ädellövträd och välbetade ängar sedan flera år tillbaka.

 

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!