Binas liv

Binas-liv

Binas liv redovisar hur arbetsfördelningen i kupan är, hur binas uppgifter växlar med tilltagande ålder, hur de kan orientera sig med hjälp av solen och polariserat ljus, hur ett samlarbi dansar och meddelar sig till sina kamrater, vilka blommor de ska söka och i vilken riktning de ska flyga, m m.

Natur och kultur, 1973
Författare: Karl von Frisch
ISBN: 91-27-14718-5, 211 sidor

Läs om ännu fler äldre böcker om bin och biodling…

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!