Biodling med varroakvalster

Biodling-med-varroakvalster

Biodling med varroakvalster är ingen omöjlighet, det visar både erfarenhet och forskning. Det som krävs är kunskaper om kvalstrets och binas liv och om de metoder för kvalstrets bekämpning som finns utarbetade. Denna bok ger möjligheter att ta del av praktiskt taget all kunskap (som fanns vid bokens tryckning) om varroakvalstrets biologi och bekämpande.

Sveriges Biodlares Riksförbund 1992, andra upplagan
Författare: Ingemar Fries
ISBN: 91-970707-6-9, 77 sidor

Läs om fler intressanta läroböcker om biodling…

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!