Biväxter som alternativgrödor

Bivaxter-som-alternativgrodor

Boken är en informationsskrift om biväxter som gröngödslings- fång- och nischgrödor.

Kisa-Tryckeriet AB 1988, utgiven av Sveriges Biodlares Riksförbund
Författare: Åke Hansson
ISBN: 91-970707-2-6, 47 sidor

Läs om fler faktaböcker om biodling…

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!