Boken om biodling

Boken-om-biodling

Boken om Biodling är en del i den långa tradition av biodlingslitteratur som alltsedan början av 1900-talet utgjort en förutsättning för utvecklingen av en god svensk biodling. Boken fyller behovet av en kvalificerad lärobok för dig som söker fördjupade kunskaper om det mesta inom biodling.

Sveriges Biodlares Riksförbund 2011, tredje upplagan
Redaktion: Nils-Erik Persson, Janne Mårtensson, Sören Diberg, Arne Johansson
348 sidor

Här hittar du fler faktaböcker om biodling…

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!