Svensk biodling

Svensk-biodling

Bokens 24 kapitel tar upp allt från biskötselns historia, året i bigården, vandringsbiskötsel, binas språk till pollenanalys, binas fiender och binas ärftlighetsförhållanden.

Bokförlaget Orbis 1952.
Redaktionsledning Åke Hansson
355 sidor

Här hittar du fler äldre böcker om bin och biodling…

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!