Danska fall

 
Du hittar Danska fall strax söder om Simlångsdalen. I naturreservatet växer gammal bokskog och du hittar bergbranter, välnötta gångslingor och öppna marker. Men det är vattenfallet som är den största sevärdheten. En stig löper genom den natursköna bokskogen.
 

Området omgärdas i tre väderstreck av vatten. I norr av Brearedssjön, i öster av vattendraget Assman och i väster av Skällåsasjön med bäck till Brearedssjön. Det mest dramatiska avsnittet längs med Assman är fallet som gett reservatet dess namn – Danska fall.

Under snösmältning och andra perioder med högvatten bjuder fallet på ett brusande skådespel då vattenmassorna letar sig nedför berggrundens sprickor. Fallhöjden från Danska fall till åmynningen några hundra meter bort är 36 meter.

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!