Drottningodling 1

Drottningodling_1

Boken innehåller en allmän del och en praktisk del. Exempel på kapitel i den allmänna delen är ”Drottningens utveckling”, Drottningens parningsflykt” och ”Olika metoder vid förädlingen”. Den praktiska delen innehåller kapitel som ”Enkel eller dubbel omladdning”, ”Redskap och material” och ”Olika slags odlingsmetoder”.

Sveriges Biodlares Riksförbund 1973, tredje upplagan
Författare: Ivar Hedberg, omarbetad av Sture Sjögren
99 sidor

Läs om fler läsvärda äldre böcker om biodling…

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!