Foto & fotografi

Att skapa är att se

Ungdjur

Ett känsla, en händelse, ett fotografi – ett ögonblick som blir ett minne att glädjas över eller att fälla en tår inför. Fotografiet, ett tidsdokument, som blir mer och mer värdefullt ju äldre det blir. 

Ljuset, seendet och när något händer är delar i konsten att fotografera som aldrig ger dig orsak att slå dig till ro – det finns alltid något att utveckla och bli bättre på.

Nästa gång du tar en bild – stanna upp och behåll känslan du har. Hur lyckas du förmedla denna känsla i bilden? Vad vill du berätta med dina bilder?

Det finns som sagt alltid något att utveckla, något att bli bättre på, något att lära sig som fotograf. När känner du dig nöjd med de bilder du tar? Jag känner det ibland.  Men det finns ofta något som jag tycker kunde varit bättre, vassare, som kunde berätta mer, som kunde förmedla känslan bättre… Men det är detta glapp som gör det så intressant att fotografera.

Jag letar hela tiden efter inspiration och kunskap som gör mig till en bättre fotograf. I kommande text har jag sammanställt en del av det jag läst, hört eller sett som ett kom-ihåg till mig själv. Kanske hittar du också ett korn av inspiration…

Ögonen och seendet
Alla ser på saker och ting mycket olika och annorlunda – seendet är oerhört personligt. Var och en upplever verkligheten på sitt sätt – det som är sant för mig kanske inte är sant för dig.

Öva på att aktivera ögonen och koppla ifrån hjärnan. Var nyfiken! 

Bilden ovan kallar jag ”Sluta aldrig vara nyfiken” och sammanfattar i stort sett min drivkraft för att fortsätta hitta ögonblick jag vill spara och förmedla till andra. Denna bild är jag nöjd med därför att:
– De fem (ett av de magiska talen) djuren är placerade på ett bra sätt.
– Djurens blickar och deras hållning är spännande.
– Djuret längst bak avviker med sin placering.
– Tre djur i mitten bildar en egen grupp.
– De yttersta djuren är något mörkare.
– Ytterligare ett djur avviker från de andra – kalven.
– För- och bakgrund bildar två nyanser; en ljusare och en mörkare – den mörkare något smalare.

Se efter sådant som intresserar dig, se bortom det uppenbara och hitta en personlig vinkel. På de mest oväntade platser finns visuell poesi, berättelser, skönhet… 

Hitta ett motiv – fotografera det som du först känner. Hitta sedan minst fem andra sätt att fotografera motivet. Se bakgrunden och hörnen i ditt utsnitt.

Kommersen i full fart på Tyrolen den sista augusti 2016.
Kommersen i full fart på Tyrolen den sista augusti 2016.

Ögonblicket då något händer
Var förutseende och ha kameran beredd med slutarprioritet inställd med en kort slutartid. Allt behöver inte vara perfekt – perfektion hämmar kreativiteten.

Någon lär ha sagt ”Bättre att fånga rätt ögonblick med fel inställningar än att fånga fel ögonblick med rätt inställningar”. Lär dig fånga ögonblick då något händer. Foto handlar inte så mycket om motivet utan mer om din upplevelse vid själva ögonblicket. Vad är det som gör ögonblicket så speciellt – känn flödet och fånga ögonblicket med hjärtat.

Berätta inte allt, låt något i bilden vara ett frågetecken. Lämna över tolkningen till betraktaren. Ställ frågor, ge inte alla svar.

Ljuset
Ljuset är avgörande – mjukt, hårt, svagt, starkt, naturligt, skapat… Studera ljuset – hur faller det? Fotografera ditt motiv från olika håll för att se hur olika ljuset möter motivet i med-, mot- eller sidoljus.

Ljuset tidiga morgnar, sena kvällar eller mitt på dagen förändrar karaktären på motivet. Också ljuset vid olika årstider och väderlek påverkar ditt motiv. 

Ett tips för att lära dig mer om ljus är att hitta ett motiv eller utsnitt, till exempel ett vackert träd, som du fotograferar vid olika ljusförhållanden, olika tider på året och dygnet, i sol, dimma, regn, snöfall…

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!