Handbok i naturlig biodling

Handbok-i-naturlig-biodling

Boken förespråkar en annorlunda biodling där biodlaren följer och stödjer bisamhällets naturliga utveckling. I bokens två delar ges författarens syn på organismen bisamhället och biodling. Del två är en praktisk handbok i biskötsel. Boken presenterar många vackra illustrationer och bilder.

Natur & Kultur, 2016
Författare: Peter Schneider Vingesköld, Anette Dieng
ISBN: 978-91-27-14231-2, 144 sidor

Fler fakta- och läroböcker om bin och biodling hittar du här…

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!