Nyttiga växter för människor och bin

Nyttiga-vaxter

I boken beskrivs 101 arter av vilda nordiska träd, buskar och örter utförligt. Allt från växtbiologi till kulturhistoria finns med. Urvalet av arter har det gemensamt att de är viktiga biväxter – de ger nektar och pollen till binas försörjning.

Rosendahls boktryckeri, Danmark, 2004
Författare: Roar Kirkevold, Trond Gjessing
ISBN: 82-996785-2-8, 238 sidor

Här finns fler faktaböcker om biodling…

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!