På lätta vingar – ur biens liv

Pa-latta-vingar

Boken var på sin tid en populärvetenskaplig skildring av binas fysiologi, deras vanor och psykologi. Den ger en redogörelse för bisamhällets byggnad, den egendomliga arbetsfördelningen, de olika typerna av bin samt för det egendomliga svärmningsfenomenet. Även bina som byggmästare, drottningens häpnadsväckande äggläggningskapacitet samt binas syn- och luktsinne och orienteringsförmåga behandlas.

Bonniers, 1938
Författare: Åke Hansson
171 sidor

Fler äldre böcker om bin och biodling hittar du här…

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!