Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället

Boken Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället ger en fullständig översikt av binas sjukdomar och fiender. Gammal kunskap revideras, nya parasiter och virus presenteras och läsaren får senaste rön vad gäller skötsel och botemedel för att hålla bina friska. Ett stort avsnitt ägnas åt varroakvalstret.

Förenade Bigårdar Förlag, 2009
Författare: Ingemar Fries, Preben Kristiansen
192 sidor

Här hittar du fler faktaböcker om biodling…

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!