Kort, men Tillförlitelig Bij-skötsel

1700-talet har av historieskrivarna betecknats som nyttans århundrade. Man försökte på alla sätt främja näringarna och oförtröttades inte att utforska, beskriva och för allmänheten bekantgöra allehanda nyttiga kunskaper. Det växande intresset för näringarnas förkovran märktes inte minst på biodlingens område. Under decennierna kring seklets mitt utkom sålunda en rad böcker med råd och anvisningar för binas skötsel enligt nya metoder.

De viktigaste av dessa svenska biböcker var Mårten Triewalds Nödig Tractat om Bij (1728), Erich Lundgrens Kort Underrättelse om Bijskötsel (1731) och Nils Kochs Svenska Bijskötseln (1753).

Men den bok som fick mest genomslag i fråga om banbrytande åsikter och metoder var utan tvekan Kort, men Tillförlitelig Bij-skötsel utgiven av Samuel Linneaus, Stenbrohult, år 1768. Många av Linneaus skötselråd och upplysningar om binas kroppsbyggnad och livsförrättningar är visserligen numera efter mer än 200 år, föråldrade eller felaktiga, men en förvånansvärt stor del av innehållet är fullt giltig också i våra dagars biodling.

Samuel Linnaeus föddes år 1718 i Stenbrohult och dog där år 1797. Han var son till Nils Ingemarsson och Christina Brodersonia och yngre bror till Carl von Linné.

Linnaeus blev student vid Lunds universitet år 1738, men flyttade 1742 till Uppsala, där brodern Carl året innan hade blivit professor. Samuel forskade i den Palmskiöldska samlingen. Redan året därpå flyttade han tillbaka till Lund, där han 30 november 1743 och 10 december 1744 disputerade hos Sven Lagerbring på den topografiska avhandlingen De Wexionia (”Om Växjö”), som innehåller en detaljerad beskrivning av Växjö domkyrka innan branden år 1740. Samuel Linnaeus blev magister 1745 och efterträdde sin far, som dog 1748, som präst i Stenbrohult.

Stenbrohult, kyrkby i Stenbrohults socken i Älmhults kommun i Kronobergs län, ligger ungefär mitt i socknen, i ett område vid Möckelns östra strand. Här ligger Stenbrohults kyrka, prästgården, kyrkstallar, några bondgårdar och några villor.

Linnaeus publicerade år 1768 en bok om biodling, Kort men tillförlitelig bijskjötsel. 90 år senare, 1858, gavs den ut i en ny upplaga under namned Bikungen. Detta är en facsimileupplaga, tryckt i Stockholm 1975.
Förlag: Rediviva
ISBN: 91-7120-075-4, 167 sidor

Tillbaka

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!