Timringskurs

Bilder från Södra Skogsbygdens timmerhusförenings kurs i april 2016. Kursen genomfördes i Gasslanda norr om Växjö.

Kursledare var Lars Nilsson.

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!