Boken om bina

Boken-om-bina

Författarna presenterar i Boken om bina ett samlat verk av populärt hållna artiklar en djupare inblick i biforskningen. Vägledande för urvalet har varit att ge företräde åt sådana frågor som inte tidigare varit föremål i svensk litteratur.

Albert Bonniers förlag, 1943
Redaktion: Alexander Lundgren, Gösta Notini
545 sidor

Läs om fler äldre böcker om biodling…

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!