Almshult

Almshults by ligger i Gårdsby socken i Växjö kommun. I omgivningarna runt byn finns öppen skog med många ädellövträd och välbetade ängar sedan flera år tillbaka.

I byn, som är den högst belägna byn i Gårdsby socken, finns tre gårdar där boningshusen ligger tätt tillsammans. Markerna runt byn består främst av ängsmark med många ädellövträd. I skogen växer mest gran med inslag av tall och myrmark. Socknen är en skogs- och odlingsbygd med många småsjöar och flera byar.

Gårdsby socknen, som var egen kommun fram till 1952, ligger öster om Helgasjön, norr om Toftasjön och sydväst om Innaren och dess högsta punkt är 238 meter över havet. Gårdsby socken har medeltida ursprung. Namnet, som är taget från kyrkbyn, innehåller förledet gardher, som betyder inhägnad plats och efterledet by. Det finns åtskilliga fornminnen i socknen, till exempel stenkammargravar, hällristningar, gravfält, en fornborg samt mängder med rösen och stensättningar.

Det fanns 2 732 invånare i socknen år 2000 – idag bor det 3 273 personer i socknen varav de flesta i Sandsbro.

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!