Honung

Honung

Honung är ett naturligt födoämne som i alla tider uppskattats av människor över hela världen. Honungens sammansättning och egenskaper samt användning i hemmet är bokens huvudtema. Här lämnas recept (en del nya, andra flera tusen år gamla) där honung används i mat och dryck, i botemedel (mot bland annat hösnuva och baksmälla) och i kosmetika. Boken tar också upp om binas förbluffande instinktiva beteenden och honungens fängslande historia, från förhistorisk tid till våra dagar.

Bokens sex kapitelrubriker:
1. Bin – honungsproducenter
2. Råvarukällor
3. Honungens beståndsdelar och egenskaper
4. Honung i hemmet
5. Honung förr och nu
6. Bin och honung i människors tankar

Några nedslag ur boken Honung:
Enligt boken (tabell sidan 165) består honung  av nästan 30 olika sockerarter:
Monosackarider (70 %) glukos och fruktos,
Disackarider (8-10 %) 11 olika sockerarter,
Trisackarider (1,5 %) 15 olika sockerarter.
Dessutom innehåller honung ungefär 17-20 % vatten samt 181 andra substanser.

Ett flygande bis bränslekonsumtion uppgår till cirka 1/2 mg honung per kilometer (eller 3 miljoner km på en liter ”drivmedel”). För att producera 1 kg överskottshonung har samhället konsumerat ungefär 8 kg. Under insamlingen har bina färdats en flygsträcka som totalt motsvarar sex gånger jorden runt – vid en bränslekonsumtion av omkring 25 gram honung per världsomflygning.

Ett fältbi flyger med en hastighet av mellan 20 och 25 kilometer per timme på en höjd av mellan en och åtta meter ovanför markytan. Om det blåser kan hon flyga lägre, där hon får mer skydd, och hon ger sig troligen inte alls ut om det blåser mer än 7 meter per sekund. Vanligtvis besöker ett bi mellan femtio och ettusen blommor under en och samma utfärd, men antalet kan uppgå till flera tusen. Ett fältbi väger 80-85 mg och kan bära en nektarlast på upp till 70 mg i honungsblåsan.

Författaren Eva Crane började odla bin år 1942. Hon har byggt upp och var länge chef för International Bee Research Association (IBRA) – Internationella Biforskningssällskapet.

Författare: Eva Crane
Förlag: Natur & kultur 1985
Antal sidor: 176
ISBN: 91-27-01489-4

Tillbaka

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!