Stora biboken

Stora-biboken

Stora biboken med undertiteln Människan och biet genom tiderna beskriver biets och biodlingens historia från cirka 15 000 år f Kr till år 1960. Största delen av boken handlar om biet och biodlingen efter 1960 med kapitel som ”Biets anatomi”, ”Biraser”, ”Det praktiska biåret” och ”Sjukdomar hos bin”, m m.

Bengt Forsbergs förlag 1966
Författare: Dag W. Scharp
480 sidor

Fler äldre biböcker…

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!