Handbok för biodlare

Handbok-för-biodlare

En tidig svensk handbok om biskötsel. I elva kapitel beskrivs följande:
1. Biodlingens enklaste grunder
2. Binas naturalhistoria
3. Biväxter, draget
4. Bibostäder
5. Binas liv och behandling under årets lopp
6. Svärmningen
7. Drottningodling och drottningskifte
8. Binas sjukdomar
9. Binas produkter
10. Biodlingens nytta
11. Ur biforskningen och biodlingens historia

Anna Holms förlag, 1931, tredje upplagan
Författare: A Holm
256 sidor

Läs om fler äldre böcker om bin och biodling…

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!