Vad är honung?

Vad-ar-honung

I detta lilla häfte ges information om honung som nationalprodukt, mat och medicin, kosmetika och bakmedel. Honungens sammansättning och dess värdefulla sockerarter och andra biologiska ämnen beskrivs i särskilda avsnitt.

Sveriges Biodlares Riksförbund, 1970
Författare: Åke Hansson
12 sidor

Här hittar du fler böcker om honung…

Om bilder, fotografi, biodling, honung & annat smått och gott!